Месец: февруари 2015

“ЮБИЛЕЙ“ – ценен български бадемов сорт

“ЮБИЛЕЙ“ – ценен български бадемов сорт   През 60-те години  на ХХ в  в Опитната станция по овощарство и лозарство, г. Поморие, беше разгърната широка хибридизация при бадема. Използвани бяха голям брой наши местни елити и едни от най-ценните родовити и късноцъфтящи сортове от Русия, Франция, Италия и Калифорния /САЩ/. В резултат получихмве около 2000 [Continue]