Monthly Archives

One Article

Глог-Crataegus

Posted by сем. Серафимови on
0
Categories

Глогът/ род Crataegus/ не е просто само трън. Освен, че този  мощен храст има висока декоративна стойност, той е и източник на вкусни, диетични и лечебни плодове.

Глогът е разпространен в цялото северно полукълбо с над 890 вида, 800 от които в Америка, а останалите – в Евразия. У нас най-известни са два wида: черноплоден / Crataegus pentagina/ и червеноплоден /Cr. monogina/. По-слабо разпространен у нас и на Балканите е  Източният глог / Cr. orientalis, известен и като Mespilus odoratissima/. В Предна и Централна Азия е широко разпространен изключително сухоустойчивият Понтийски глог Cr. pontica / syn. Cr, mediterranea/.