Daily Archives

One Article

Дафин

Posted by сем. Серафимови on
1
Categories

От древността до наши дни интересът към дафиновото растение остава неизменно висок. То е влязло дълбоко в бита, дало е поминък на човека. Добре известна е високата почит, с която са се ползвали дафиновите клончета сред античния спортен и управленски свят, от тях правели лаврови венци за победителите, и не само в спората, но и в поезията и в различните изкуства, като често измества традиционния в тази сфера  миртов венец.