Daily Archives

One Article

„Парнар“ или…

Posted by сем. Серафимови on
1
Categories

Много от голите скалисти склонове на геологически древната Странджа-планина са покрити с разредени горички на един от архаичните вечнозелени дървесни видове. Особено отчетливо се открояват през втората половина на лятото, когато традиционната растителност облича жълтеещото рухо, а те си остават все така накипрени в зелено. Най-ярко се виждат през зимния период, осбено  при обилна снежна покривка. Тогава тези бухлати гъсто облечени със зелен ямурлук поразпръснати ниски горички се открояват като юначни тайфи, насядали удобно на снежнобяла трапезна покривка. Местните хора ги  наричат „парнар’. Но дали е така?