Daily Archives

One Article

Полезен биологичен каприз на бадема

Posted by сем. Серафимови on
Categories

Размножението на живите същества става  с  оплождане на женската генеративна клетка от мъжката – принципно еднакво при животните и растенията. Само при някои най-низши организми това става с просто деление. Съществена разлика между животните и растенията  е, че при животните  почти не се среща  самооплождане ./ хермафродитност/, докато почти всички видове растения са потенциално хермафродитни.